Aurinkopaneelien tuotto Joensuun seudulla

Tällä sivulla on esimerkkinä omakotitalossa käytössä oleva pieni 1,74kWp järjestelmä Joensuun lähiseudulla. Kyseisen kohteen sähkönkulutus on noin 10000kWh vuodessa ja lämmönlähteinä ovat ilmavesilämpöpumppu, puu ja aurinkokeräimet. Talon sähkönkulutus päivittäin on noin 8-15kWh  (jääkaappi, pakastin, ilmanvaihto, IoT-laitteet, älykotijärjestelmät, ruuan laitto jne.) kun ei oteta huomioon lämmitystä tai lämpimänkäyttöveden kulutusta. Aurinkosähköpaneelit ovat asennettu n. 30 asteen kulmaan ja ilmansuuntana noin lounas. 

Kuvaaja 1. Omakotitalon aurinkosähkön tuotto ja laskennallinen arvio vuonna 2022, luvut kWh (päivitetty 5.4.2023)

Kuvaajassa 1 selviää aurinkosähkön toteutunut tuotto ja laskennalliset arviot kullekin kuukaudelle. Kyseisen omakotitalon aurinkosähkön osuus kokonaiskulutuksesta on noin 10% vuositasolla, kun vuosituotto aurinkopaneeleilla on noin 1300kWh. Lämmityskauden ulkopuolella toukokuu - elokuu välisenä aikana aurinkosähkön osuus on noin 30-40% kokonaiskulutuksesta. 

Talvikuukausina esimerkkikohteen aurinkopaneelit on puhdistettu lumesta ajoittain ja auringon ollessa matallalla jopa kauempana olevat puut voivat varjostaa paneeleja. Tämä näkyy esim. kuvaajassa 2 tammi- ja helmikuun toteutuneen tuoton jäädessä selkeästi alle lasketuista arvioista.

Alla olevassa taulukossa on esimerkkikohteen jokaisen kuukauden paras päivätuotto ja kyseisen päivän pituus ja auringon korkeus keskipäivällä. Auringon korkeus (asteina) ja päivän pituus ovat kyseisen päivän laskettuja arvoja.

Päivä Tuotto Auringon korkeus keskipäivällä Päivän pituus
Tammikuu 21. 119Wh 7,58° 6,46h
Helmikuu 28. 4,42kWh 19,48° 10,18h
Maaliskuu 27. 8,11kWh 30,03° 12,94h
Huhtikuu 24. 10,99kWh 40,28° 15,81h
Toukokuu 24. 12,16kWh 48,14° 18,72h
Kesäkuu 28. 11,45kWh 50,63° 20,02h
Heinäkuu 1. 10,71kWh 50,48° 19,91h
Elokuu 13. 10,32kWh 42,22° 16,33h
Syyskuu 5. 5,99kWh 34,05° 14,01h
Lokakuu 7. 3,22h 21,75° 10,79h
Marraskuu 12. 230Wh 9,64° 7,2h
Joulukuu 21. 0Wh 4.07° 4,85h

Taulukko 1. Vuoden 2022 kuukausikohtaiset parhaat päivät ja auringon korkeudet keskipäivällä esimerkkikohteen sijainnissa ko. päivänä. Joulukuussa ei ollut lainkaan tuottoa, joten taulukkoon vallittiin vuoden lyhin päivä. Päivitetty 5.4.2023

Koska talvella aurinko on matalalla, joten maasto, rakennukset tai puut aiheuttavat helposti tuottoa pienentäviä varjoja. Ylläolevan taulukon tammikuun parhaan päivän aurinko on korkeimmillaan vain 7,58°, joten esimerkkinä paneeleja 20m korkeammalla olevien puun latvojen pitäisi olla n. 150 metrin päässä, etteivät aiheuttaisi varjoja. Joensuun seudulla aurinko nousee keskikesällä korkeimmillaan noin 50° paikkeille. Alla olevassa taulukossa on 10m, 20m ja 30m korkeudelle yltäville esteille laskettuja etäisyyksiä suhteessa auringon korkeuteen, jolloin varjoja ei syntyisi. Tämän taulukon avulla voit silmämääräisesti arvioida onko lähistöllä varjostavia esteitä. Huomioi, että aamuisin ja iltaisin aurinko on matalalla myös :), joten tarkista eri ilmansuunnissa olevat mahdolliset esteet.

Auringon korkeus 10 metrin este 20 metrin este 30 metrin este  
114m 229m 343m
10° 57m 113m 170m
15° 37m 75m 112m
20° 27m 55m 82m
25° 21m 43m 64m
30° 17m 35m 52m
35° 14m 29m 43m
40° 12m 24m 36m
45° 10m 20m 30m
50° 8m 17m 25m
55° 7m 14m 21m

Taulukko 2. Esimerkkejä esteen etäisyydestä joillekin auringon korkeuksille laskettuna.

Kuvassa 2 on esitettu yksinkertainen havainnekuva mahdollisten esteiden aiheuttamien varjojen huomioimisesta.

Kuva 3. Havainnekuva esteen, auringon korkeuden ja etäisyyden suhteesta

Ota yhteyttä

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.
Lisätty ostoskoriin